Điều chỉnh quy hoạch, nâng công suất sân bay Vinh lên 8 triệu khách/năm

08/02/2023

Cục Hàng không VN vừa trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Vinh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cần thiết điều chỉnh quy hoạch

Văn bản do Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng ký nêu rõ: Theo Quyết định 347/2015, đến năm 2030, Cảng HKQT Vinh được quy hoạch là cảng hàng không cấp 4E, sân bay quân sự cấp I; Lượng hành khách tiếp nhận 7 triệu hành khách/năm, sản lượng vận chuyển hàng hóa 22.000 tấn hàng hóa/năm. Định hướng sau năm 2030, là cảng hàng không cấp 4E, sân bay quân sự cấp I; sản lượng hành khách tiếp nhận đạt công suất 10 triệu khách/năm, sản lượng hàng hóa 62.000 tấn hàng hóa/năm.


Điều chỉnh quy hoạch, nâng công suất sân bay vinh lên 8 triệu khách/năm

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng được quy hoạch đón 14 triệu khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm

Tuy nhiên, Quyết định số 236/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 xác định: Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 đạt công suất thiết kế là 8 triệu khách/năm.

Theo hồ sơ quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 13833, Cảng HKQT Vinh được xác định mở rộng để đạt công suất 8 triệu khách/năm trong giai đoạn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục mở rộng để đạt 14 triệu khách/năm.

Thực tế, trong thời gian qua, Cảng HKQT Vinh đã có sự tăng trưởng rất nhanh. Nhiều hạng mục công trình chính bị quá tải, lượng khai thác thực tế đã vượt xa so với dự báo trước đây.

Việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết và cần phải được nghiên cứu ngay từ bây giờ, nhằm phù hợp với Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc cũng đã và đang được điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và tăng trưởng của ngành hàng không.

Quy hoạch sân bay cấp 4E, đón được máy bay B787, A350

Từ đây, Cục Hàng không VN đề xuất quy hoạch Cảng HKQT Vinh giai đoạn đến 2030 là sân bay cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)) và sân bay quân sự cấp I. Cảng có công suất 8 triệu khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm. Tổng số vị trí đỗ tàu bay: 25 vị trí; Loại tàu bay khai thác: B747, B787, A350 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng được quy hoạch đón 14 triệu khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm. Tổng số vị trí đỗ tàu bay 40 vị trí. Loại tàu bay khai thác: B747, B787, A350 và tương đương.

Đối với đường cất, hạ cánh, giai đoạn đến 2030, giữ nguyên đường cất, hạ cánh hiện hữu kích thước 2400m x 45m. Cải tạo, sửa chữa khi có nhu cầu đồng thời xây dựng đường cất hạ cánh số 2 có kích thước 3000x45m. Tầm nhìn đến năm 2050, giữ nguyên theo quy mô đã xây dựng tại giai đoạn trước.

Về sân đỗ tàu bay, Tờ trình của Cục Hàng không VN nêu rõ: Giai đoạn đến năm 2030 có thể tiến hành cải tạo, mở rộng sân đỗ máy bay hiện hữu đạt công suất 4 -5 triệu khách/năm nhằm đảm bảo yêu cầu khai thác trong giai đoạn trước mắt (giai đoạn đến năm 2025) hoặc xây dựng mới ngay sân đỗ máy bay đồng bộ với Nhà ga hành khách T2 xây mới tại khu vực giữa 2 đường CHC đạt công suất 8,0 triệu HK/năm (giai đoạn đến năm 2030). Số vị trí đỗ dự kiến là 25.

Sau khi đưa nhà ga T2 vào khai thác quốc nội, tiến hành chuyển đổi công năng nhà ga T1 hiện hữu thành khai thác quốc tế, sân đỗ máy bay hiện hữu thành sân đỗ của nhà ga quốc tế, hàng không chung và dự phòng vị trí đỗ qua đêm.

Về nhà ga hành khách, giai đoạn đến 2030, tiến hành cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách T1 đạt công suất 4 -5 triệu HK/năm nhằm đảm bảo yêu cầu khai thác trong giai đoạn trước mắt (giai đoạn đến năm 2025) hoặc xây dựng mới ngay Nhà ga hành khách T2 xây mới tại khu vực giữa 2 đường CHC đạt công suất 8 triệu HK/năm (giai đoạn đến năm 2030), có thể phân kỳ đầu tư nhằm đảm bảo yêu cầu khai thác. Có dự trữ đất phía Bắc của nhà ga để có thể mở rộng khi có nhu cầu

Sau khi đưa nhà ga T2 vào khai thác quốc nội, tiến hành chuyển đổi công năng nhà ga T1 hiện hữu thành khai thác quốc tế.

Xây dựng nhà ga hàng không chung tại khu vực nhà ga quốc tế hiện hữu khi có nhu cầu.

Theo Báo giao thông

Tin tức liên quan