Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ Quý Đại lý và khách hàng  phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà quý khách yêu cầu chúng tôi cung cấp. Ví dụ, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ, ngày sinh (đối với trẻ em), chuyến bay và những thông tin du lịch chi tiết khác, số điện thoại, thông tin chi tiết về thành viên đăng ký Đại lý và những vấn đề sức khỏe có liên quan tới việc bố trí việc đi lại của khách hàng.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về Quý Đại lý và khách hàng khi quý khách làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư (cho dù là thư, fax hay email), truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi quý khách gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách hàng từ một bên thứ ba, ví dụ: từ Đại lý nhỏ của chúng tôi, từ người đại diện hoặc đơn vị tiến hành đặt vé du lịch hoặc vận chuyển hàng hóa cho quý khách; từ các nhà cung cấp dịch vụ khác đại diện cho chúng tôi tiến hành thu thập thông tin. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý Đại lý và khách hàng cho những mục đích sau đây:

Đối với Đại lý: để đăng ký thông tin làm Đại lý chính thức của Quang Trang.

Đối với khách hàng:  để tiến hành sắp xếp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa cho quý khách và những giao dịch khác; và để triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xác định nhu cầu của họ.

3. Cam kết của Quang Trang về bảo vệ thông tin cá nhân

Quang Trang cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của Quý Đại lý và khách hàng:

a. Dữ liệu cá nhân của Quý Đại lý và khách hàng được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;

b. Dữ liệu cá nhân của Quý Đại lý và khách hàng được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính sách này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;

c. Dữ liệu cá nhân của Quý Đại lý và khách hàng được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;

d. Dữ liệu cá nhân của Quý Đại lý và khách hàng là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;

e. Quang Trang áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

Ngoài ra, Quang Trang đảm bảo rằng các đối tác của Chúng tôi (các hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp khác, v.v…) cũng tuân thủ cùng mức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các hợp đồng ký kết với Quang Trang.

Ngoài các nguyên tắc nêu trên, Quang Trang cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu dữ liệu và các nghĩa vụ về chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới

4Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

...

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Chúng tôi cho phép Quý Đại lý và khách hàng truy cập thông tin mà chúng tôi có về Quý Đại lý và khách hàng theo yêu cầu, kể cả vì mục đích chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin đó, trừ khi có quy định ngoại lệ theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Yêu cầu truy cập những thông tin này của Quý Đại lý và khách hàng  sẽ được giải quyết trong một thời gian phù hợp. Nếu chúng tôi từ chối cho phép Quý Đại lý và khách hàng  truy cập những thông tin này, chúng tôi sẽ đưa ra những lý do từ chối và cho Quý Đại lý và khách hàng biết bất cứ quy định ngoại lệ nào theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.


7Về vấn đề cung cấp và bảo vệ thông tin cá nhân
- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba, ví dụ như cho các hãng hàng không mà Quý Đại lý và khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ, các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và du lịch (ví dụ nhà xe vận chuyển quý khách, khách sạn quý khách lưu trú), các công ty xử lý dữ liệu (bao gồm cả những công ty điều hành hệ thống phân phối toàn cầu và hệ thống thanh toán) phục vụ cho mục đích mà theo đó thông tin được thu thập hoặc cho những mục đích có liên quan, ví dụ như để đại diện cho Quý Đại lý và khách hàng  hoàn thành một giao dịch hoặc cung cấp cho Quý Đại lý và khách hàng  một dịch vụ quý khách yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho nhiều cơ quan thi hành pháp luật và nhiều chính phủ khác nhau trên thế giới vì mục đích bảo mật, hải quan và xuất nhập cảnh.

- Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được quý khách chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.

- Nếu Quý Đại lý và khách hàng muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của Quý Đại lý và khách hàng hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của Quý Đại lý và khách hàng, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của quý khách tới địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của Quý Đại lý và khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.
...

8. Những thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật. Trường hợp có thay đổi đối với Chính sách, Công ty sẽ thông báo trên trang Website của Công ty về nội dung thay đổi và thời hạn có hiệu lực để khách hàng được biết và tham khảo.