Liên hệ

PHÒNG VÉ QUANG TRANG

  • Cơ sở 1: Số 20, Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở 2: Số 44, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An

  • Cơ sở 3: Số 232, Quốc lộ 46, xã Hưng Chính, TP. Vinh, Nghệ An